Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

ALYA ÇEVRE, ISO 9001 Kalite Yönetim, İSO 14001 Çevre Yönetim ve İSO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemleri başta olmak üzere ISO standartlarının işletmelerimize kurulumu ve belgelendirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO, (International Organization for Standardization) Uluslararası Standart Organizasyonu’nun kısaltmasıdır. ISO, uluslararası alanda standardizasyonu sağlamak amacıyla 23 Şubat 1947 tarihinde kurulmuştur. ISO halen 135 ülkeden ulusal standart kuruluşlarının katılımıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

ISO’nun günümüzdeki en önemli işlevi ISO 9000 kalite yönetim standartları; diğer ürün standartları gibi uluslararası kabul görmüştür. Standartlar hazırlayarak ticaretin önündeki teknik engelleri ortadan kaldırmaktır.

ISO 9001 Kalite Standardı, kaliteye önem verdiğimiz ve kalite ihtiyaçlarını karşılayabileceğinizi müşterinize kanıtlayacak etkin bir kalite sistemini nasıl kurabileceğiniz, dokümante edebileceğiniz ve sürekliliğini sağlayabileceğiniz konusunda yol gösterir.

Uluslararası alanda kabul görmüş olan bu standardlar, konuyla ilgili tarafların genel görüşünü yansıtmaktadır. Standard beklediğiniz kalite sistem modelini kolaylıkla sağlamak amacıyla konu bazında bazı bölümlere ayrılmıştır. ISO 9001 Kalite Standardı, firmanızda yönetimin iyileşmesi, faaliyetlerin daha iyi planlanmasını, problemlerin daha hızlı çözülmesini, verimliliğin, kazancın ve saygınlığın artmasını sağlar.

Standarda göre, üretimin her aşamasında uygulayacağınız kayıt sistemi ile ürün ve prosesinizi geliştirebileceğiniz gibi ürün sorumluluğundan doğabilecek sorunlarla uğraşmaktan da kurtulabilirsiniz. ISO 9001 Kalite Standardının kullanım amaçlarından biride maliyetin azalmasına yardımcı olması, kaynakların verimli kullanımıyla kazancın artırımının sağlanmasıdır.

Kalite sistemi uygulamakla kalitenin her aşamada oluşmasına güvence sağlamak öncelikle müşterileri tatmin edecektir. Şirketler için artık herkesin elinden gelenin en iyisini yapması bu hedefleri yakalamak için yeterli bir çözüm olamamaktadır.

İlk başta gerekli olan, herkesin ne yapması gerektiğini bilmesidir. İşte ISO 9000 bu hedefleri gerçekleştirebilecek bir kalite sistemi oluşturmak amacıyla kullanılabilen bir Kalite Yönetim Sistemi modelidir.

Ayrıca ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi üretim kuruluşlarının yanı sıra turizm, finans, sigortacılık, gibi diğer hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlarda da uygulanabilecek esnek bir standarttır.

Söz konusu model sağduyuya dayalı temel bir yönetim sistemi için bir dizi şart sıralamakta ve uygulamak için geçerli araçları vermektedir.

Aynı zamanda maliyetlerde düşüş, yönetimin sistemi kontrolünde gelişmişlik, müşteri beklentilerine cevap verebilme ve organizasyonun tümünde bir verimlilik artışı hedeflenmektedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 işletmelere üretim ve enerji verimliliği sağlamakla birlikte, işletmelerin rekabet güçlerini arttırmaktadır. Diğer yönetim sistemleri ile birlikte entegre edildiği taktirde ulusal ve uluslararası ticarette işletmeye kalite ve çevreye duyarlılık konularında artı değer katmaktadır.

ISO 14001 kurulum sürecinde işletme çevre ile ilgili uyması gereken yasal yükümlülüklere doğal olarak uyum göstermesi sağlanmaktadır.

Çevre Yönetim Sistemi uygulamanın avantajları;

  • Enerji ve diğer kaynakların tüketiminde azalma sağlayacak alanlarının tespit edilmesi, kaynakların etkin kullanımı ile elde edilen ekonomik kazanç
  • Yükümlülük ve risklerin azalması
  • Çevreye ilişkin yasal ve diğer kurallar ile gerekliliklere kolaylıkla uyum sağlanması
  • Çevre korumasında çevre yönetimi sistemlerini kullanarak katkı sağlayan lider işletmelere verilen teşvik ve ödüllerden yararlanmak
  • Kirliliğin engellenmesi ve atıkların azaltılması
  • Toplumun gelişmesine olumlu katkıda bulunmak
  • Üstün kaliteli işgücü yaratama hususunda ilgi sağlanması
  • Pazar payının korunmasında ve arttırılmasında sağlanan katkılar
  • İhalelerde elde edilen rekabet gücü

İSO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

 

İSO 45001’in temel amacı; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmektir.

İSO 45001’in üç ana başlıkta toplayabileceğimiz amaçları şunlardır:

* Çalışanları korumak: Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak iş sağlığı ve güvenliğinin ilk amacıdır.

* Üretim güvenliğini sağlamak: İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının en aza indirilmesi, dolayısıyla iş veriminde artışın sağlanmasıyla üretimin (ürün ve/veya hizmet) korunması iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından biridir.

* İşletme güvenliğini sağlamak: Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları ve devre dışı kalmaların ortadan kaldırılması işletme güvenliğini sağlayacaktır.

İSO 45001, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki gereklilikleri belirlemesi ile birlikte ayrıca kalite ve çevre standartları ile uyumlu uluslararası bir standarttır. Bu sebeple İSO 45001, diğer yönetim sistemlerine rahatlıkla entegre edilebilmektedir. İSO 45001, hem kuruluşların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuata uyumlu olduğunu gösterirken hem de iş ortamının sürekli iyileştirilmesi sayesinde iş yerindeki üretkenliği ve verimi arttırmaktadır. 

İSO 45001, kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standarttır.

Yönetim Sistemleri Danışmanlığı Hakkında Bilgi Almak İstiyorum
Siz de kurumunuzda Çevre Etki Değerlendirme raporu istiyorsanız aşağıda ki formu doldurabilir, veya info@alyacevre.com.tr 'den bize ulaşabilirsiniz.