Sera Gazı Danışmanlığı

SERA GAZI NEDİR ?

Karbon dioksit (CO2), Metan (CH4), Nitröz Oksit (N2O), Hidroflorür karbonlar (HFCs), Perfloro karbonlar (PFCs), Sülfürhekza florid (SF6) gibi gazlarından oluşan ve atmosferde ısı tutma özelliğine sahip bileşiklere sera gazı denir.

Alya Çevre olarak Sera Gazı Danışmanlığı kapsamında; endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan Sera Gazı emisyon türlerinin ve oluşum kaynaklarının tespiti, emisyon miktarlarının hesaplanması ve tesis kategorisinin belirlenmesi sürecinde danışmanlık hizmeti verilmektedir. Sera Gazı İzleme Planı hazırlanmakta ve yapılan islemeye esas Sera Gazı Emisyon Raporu hazırlanmaktadır.

Sera Gazı emisyonları ile ilgili iki farklı kapsamda hesaplama ve raporlama yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi İSO 14064 Kapsamında değerlendirme ve standarda uygun olarak hesaplama ve raporlama işlemlerinin yapılması. Bir diğer hesaplama ve raporlama ise  17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Hakkındaki Yönetmelik  kapsamında yapılmaktadır.

1. İSO 14064 Standardı Çerçevesinde Sera Gazı Emisyonu Raporu Hazırlanması;

Tesis ve faaliyetlerden kaynaklanan Sera Gazı Emisyonları yakıt ve enerji tüketimi verilerinden faydalanılarak İSO 14064 Standardına Uygun olarak Sera Gazı Emisyon Envanter Raporu hazırlanmaktadır. Sera Gazı izlenebilirliğini kolaylaştırmak adına İSO 14064 standardına uygun olarak prosedür, talimat ve veri izleme tablolarının oluşturulması, İSO 14064 raporlaması tamamlandıktan sonra üst yönetime ve veri izlemesi yapacak olan personele Eğitim verilmesi çalışmalarını içermektedir. Firma talebi doğrultusunda özellikle “Yeşil Kuruluş” sertifikası kapsamında hazırlanan Sera Gazı Envanter Raporları TSE’ye doğrulatılmaktadır.

2. Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Hakkındaki Yönetmelik Kapsamında Emisyon Raporu Hazırlanması;

Tesis ve faaliyetlerden kaynaklanan Sera Gazı emisyonları ile ilgili 17.05.2014 tarih ve 29003 sayılı Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Hakkındaki Yönetmelik yayımlanmıştır. Bu yönetmelik Ek-1 listesi kapsamında bulunan tesislerin zorunlu olarak Sera Gazı Emisyon hesaplaması yaptırması gerekmektedir. 

Bu kapsamda 22.07.2014 Tarih ve 29068 Sayılı Sera Gazı emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkındaki Tebliğ’de belirlenen usül ve esaslara göre Sera Gazı İzleme Planı hazırlayarak bakanlıktan onay almakla ve sera gazı emisyonlarını bu sera gazı izleme planı çerçevesinde izleyerek her yıl Emisyon Raporu hazırlamakla yükümlüdürler.

Hazırlanan Sera Gazı Emisyon Raporlarının bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olan Doğrulayıcı Kuruluşlara onaylatılması gerekmektedir. 

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Hakkındaki Yönetmelik kapsamında kalan işletmelerin OCAK-ARALIK arasında yapacağı ilk izlemeye başlanmadan 6 ay öncesinde Sera Gazı İzleme planlarının Bakanlığa onaylatılması gerektiği belirtilmiştir. 

Sera gazı izleme dönemi tamamlandıktan sonra ise Nisan ayına kadar sera gazı emisyon raporlarını hazırlamaları ve haziran ayına kadar sera gazı emisyon raporlarını Doğrulayıcı kuruluş onayından geçirerek sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

NEDEN ALYA ÇEVRE?

Alya Çevre Danışmanlık Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması ile ilgili ilk olarak işletmelerin yönetmelik kapsamındaki yerini belirlemektedir. Daha sonra detaylı olarak üretim izlemeleri yapılarak, Sera Gazı oluşumu gözlenebilecek Emisyon Kaynakları belirlenmekte, Kaynak Akış Diyagramları oluşturulmaktadır. 

İşletmelerin yıllık üretim ve tüketim verileri incelenerek Yıllık Tahmini Sera Gazı Emisyon hesaplamaları yapılmaktadır. Tahmini emisyon miktarına göre tesisin Kategorisi belirlenmekte ve izleme yöntemine karar verilmektedir. Bu çerçevede hazırlanan Elektronik Sera Gazı İzleme Planı sisteme yüklenerek Bakanlık onayına sunulur ve Bakanlıktan onay alınır.

Alya Çevre Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması, İzlenmesi ve Raporlanması süreçlerine bütüncül bir yaklaşım göstererek bu kapsamda;

- İzleme Yapılan Döneme İlişkin Faaliyet Raporlarının Hazırlanması,

- Yıllık Sera Gazı Emisyon Raporlarının Hazırlanması,

- Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulayıcı Kuruluş Onayından Geçirilmesi Aşamasında Yapılacak İyileştirmelerin Raporlanması,

- Sera Gazı Emisyon Takibi ile ilgili oluşturulan prosedür, talimat ve takip formlarının yönetim sistemine entegre edilmesi ile ilgili eğitimlerin verilmesi,

Süreçlerine destek vermektedir.

Sera Gazı Danışmanlığı Hakkında Bilgi Almak İstiyorum
Siz de kurumunuzda Çevre Etki Değerlendirme raporu istiyorsanız aşağıda ki formu doldurabilir, veya info@alyacevre.com.tr 'den bize ulaşabilirsiniz.