Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi

Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi

MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTASI NEDİR? 

21.12.2019 tarih ve 30985 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren; Atık Yağların Yönetimi kapsamında “Motor Yağı Değişim Noktası” ifadesi kullanılmaktadır. Bu kapsamda Motor Yağı Değişim Noktası; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden izin belgesi almış motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonlarını, tamirhaneleri, servisleri ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmeleri kapsamaktadır. 

Motorlu araç sahiplerinin motor yağı değişimlerini Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden, Motor Yağı Değişim Noktası izin belgesi almış motor yağı değişim noktalarında yaptırmaları esastır. Tüzel kişiler hariç olmak üzere motorlu araç sahibi gerçek kişiler, yağ değişimini kendileri yapmaları halinde oluşan atık motor yağlarını motor yağı değişim noktalarına teslim etmeleri gerekmektedir. 

MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTASI İZİN BELGESİ NASIL ALINIR ?

Motor Yağı Değişim Noktası izin belgesi almak için, öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanalığı’ nın çevrim içi yazılımlarına üye olmak ve ilgili modülleri aktifleştirmek gerekmektedir. Sonrasında Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında geçici depolama alanı kurmak ve Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’ ni Ek-3’ te belirtilen Motor Yağı Değişim Noktası İzin belgesini almak için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurmak gerekmektedir. 

ALYA ÇEVRE DANIŞMANLIK OLARAK, 

Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi almak için çevrim içi portala kayıt, ilgili yönetmelik kapsamında atık sahası yer seçimi, yönetmeliğe uygun tabela desteği, atık kodları belirlenmesi, Motor Yağı Değişim Noktası izin belgesi başvurusu ve sonrasında çevrim içi portalın düzenli kullanımına ilişkin danışmanlık desteği tarafımızdan sağlanmaktadır. 

Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi Hakkında Bilgi Almak İstiyorum
Siz de kurumunuzda Çevre Etki Değerlendirme raporu istiyorsanız aşağıda ki formu doldurabilir, veya info@alyacevre.com.tr 'den bize ulaşabilirsiniz.