Atık Toplama ve Ayırma Lisansı

Atık Toplama ve Ayırma Lisansı

Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Tesisi (TAT) Belgesi ve Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi Lisansı

Toplama Ayırma Tesisi (TAT) Nedir?

Fabrika, satış noktası ve benzeri üniteler içerisinde yapılan biriktirmeler hariç, ambalaj atıklarının ve/veya ambalaj olmayan tehlikesiz diğer atıkların toplandığı ve cinslerine göre sınıflandırılarak ayrıldığı tesise toplama ayırma tesisi denilmektedir.

Toplama Ayırma Tesisi (TAT) Lisansı Nedir?

Tehlikesiz atıkları toplama yetkisine sahip olan işletmelere önceden verilen tehlikesiz atık toplama ayırma belgesi kaldırılmış olup, artık bu işletmeler de ambalaj atığı alan işletmeler gibi çevre lisansı alacaktır. Atık toplama ayırma lisansı “Atık Ön İşlem Ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince verilmektedir.

Tesislerin sağlaması gereken kriterler aşağıda verilmiştir

Ambalaj atığı toplama ayırma tesislerinde sağlanması gereken kriterler

 • Ambalaj atıklarının toplanarak cinslerine göre ayrıldığı toplama ayırma tesislerinde; Atık Yönetimi Yönetmeliği ile atık işleme tesislerine getirilen yükümlülüklere uyulması,
 • Yerleşim alanlarına mesafesinde sağlık koruma bandı mesafesinin göz önünde bulundurularak yer seçiminin yapılması ve tesiste alıcı ortamın, toprağın, yüzeysel suların ve yeraltı sularının kirlenmesini önleyecek şekilde önlemlerin alınması,
 • Tesisten kaynaklanabilecek koku, toz, sızıntı suyu, gaz ve benzeri olumsuz etkileri asgari düzeye indirmek için her türlü önleyici tedbirlerin alınması,
 • Ambalaj atıklarının ayrılacağı alanın üzerinin ve etrafının tamamen kapalı olması, faaliyet gösterilen açık ve kapalı alanların zemininin beton olması,
 • Tamamen kapalı alanlar haricindeki alanların etrafının tesis güvenliğini sağlayacak şekilde kalıcı yapı malzemeleri ile çevrili olması,
 • İnternet bağlantılı uzaktan erişim imkânı veren kantar programının bulunması,
 • Paratoner sisteminin bulunması,
 • Tesise kabul edilen karışık ambalaj atıklarının sadece ayırma bantlarında ayrıştırılmasının sağlanması,
 • En az bir pres makinesi bulundurulması,
 • Kullanılacak tüm ekipmanlarının firma demirbaşlarına kaydının yapılması ve bu ekipmanların kapasite raporunda gösterilmesi,

Ambalaj atıklarının, cinslerine göre ayrılmasını sağlamak için faaliyet gösterecek toplama ayırma tesisleri üç farklı tipte kurulabilir;

 • Hizmet edeceği nüfus 400.000 ve üzeri olan tesisler 1. Tip tesis olarak değerlendirilir; bu tesislerin toplam alanının en az 3.000 m2olması ve en az 2000 m3/gün ayırma kapasitesine sahip olması gerekmektedir.
 • Hizmet edeceği nüfus 100.000-400.000 arası olan tesisler 2. Tip tesis olarak değerlendirilir; bu tesislerin toplam alanının en az 2.000 m2olması ve 600 m3/gün -2000 m3/gün arasında ayırma kapasitesine sahip olması gerekmektedir.
 • Hizmet edeceği nüfus 100.000’e kadar olan tesisler 3. Tip tesis olarak değerlendirilir; bu tesislerin toplam alanının en az 1.000 m2olması ve 100 m3/gün -600 m3/gün arasında ayırma kapasitesine sahip olması gerekmektedir.
 • Belediye yönetim planı kapsamı dışında faaliyet gösterecek ayırma tesisleri en az 3. Tip tesis kriterlerini sağlaması gerekmektedir.
 • Tip toplama ayırma tesislerinde en az bir tanesi çevre mühendisliği meslek grubundan olmak üzere, tüm toplama ayırma tesislerinde tam zamanlı olarak çevre görevlisi istihdam edilmesi gerekmektedir.

Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma Tesislerinin Sağlaması gereken Kriterler

>> Zemin geçirimsizliği, beton veya benzeri malzeme ile sağlanmalıdır.

>> İşletmenin çevresi çit veya duvarla çevrili, alana personel harici kişilerin izinsiz girmesi önlenmelidir.

>> Yağmur ve yüzey sularının drenajı için gerekli önlemler alınmalıdır. (Toplama kanalları ve ızgara sistemi bulunmalıdır)

>> Tesisin temizlenmesinde kullanılan yıkama ve benzeri atık suların ayrı toplanması için gerekli önlemler alınmalıdır. (Toplama kanalları ve ızgara sistemi bulunmalıdır).

>> Yağ ile veya başka malzemelerle kirlenmiş parçalar, akü, pil, metal dışı yabancı malzemeler için ayrı ayrı konteyner kullanılmalıdır.

>> Yağ ile kontamine olmuş yüzeyi temizlemek amacıyla absorban malzemeler ile yağ çözücüler bulunmalıdır.

ALYA ÇEVRE olarak ;

>> Tesisinizde fiziksel şartlarını inceleyerek başvuru uygunluğunuzu değerlendirebilir

>> Toplama Ayırma Belgesi için danışmanlık yapabiliriz.

Detaylı Bilgi İçin – 0212 875 35 77

Atık Toplama ve Ayırma Lisansı Hakkında Bilgi Almak İstiyorum
Siz de kurumunuzda Çevre Etki Değerlendirme raporu istiyorsanız aşağıda ki formu doldurabilir, veya info@alyacevre.com.tr 'den bize ulaşabilirsiniz.