Atık Taşıma Lisansı ve Firma Lisansi

Atık Taşıma Lisansı ve Firma Lisansi

ATIK TAŞIMA LİSANSI VE FİRMA LİSANSI ALINMASI İŞLEMLERİ 

ATIKLARIN KARAYOLUNDA TAŞINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ’ İ kapsamında, tehlikeli atıkları karayolunda taşıma faaliyeti gerçekleştiren firmaların Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurarak atık taşıma  araç lisansı ve atık taşıma firma lisansı almaları zorunludur. 

ATIK TAŞIYAN FİRMALARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR ?

 • Entegre Çevre Bilgi Sistemi ve Motat sistemine  kayıt olmak.
 • İl müdürlüklerinden atık taşıma firma ve araç lisansı almak.
 • Bakanlıktan yeterlik almış bir ATSS(Araç Takip Servis Sağlayıcısı) ile çalışmak, taşıma faaliyetleri için MoTAT sistemini kullanmak.   
 • Tehlikeli Atıklar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmak.
 • Başvuru sırasında sunulan evraklarda değişiklik/yenileme olması ve/veya evrakların geçerlilik süresinin dolması durumunda 15 gün içerisinde lisansın alındığı il müdürlüğüne bilgi/belge sunmak.

HANGİ ARAÇLAR ATIK TAŞIMA LİSANSI ALABİLİR 

 • Atık Taşıma Lisansı başvuru tarihinde atık taşıyacak araçların yaşı ilk tescil tarihinden itibaren 10’dan büyük olamaz. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yer alan “M” kategorisi araçlar ve “O” kategorisi araçlar hariç motorsuz araçlara lisans belgesi düzenlenmez.
 • Atık taşıma lisansı düzenlenecek olan aracın, Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak verilmiş geçerli yetki belgesine (C1/C2/K1/K2/L1/L2/N1/N2) kayıtlı olması gerekir.

ATIK TAŞIMA FİRMA LİSANSI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak alınmış geçerli yetki belgesinin noter onaylı örneği (C1/C2/K1/K2/L1/L2/N1/N2).
 • Mali Sorumluluk Sigortası.
 • ATSS(Araç Takip Servis Sağlayıcısı) ile yapılan sözleşmenin noter onaylı örneği.
 • Çevre görevlisi/çevre danışmanlık hizmeti veren firma ile yapılan sözleşmenin örneği.
 • Şirket evrakları

ARAÇ LİSANSI BAŞVURUSUNDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

 • Araç ruhsat fotokopisi.
 • Taşınacak atıkların, AYGEİY ek-IV’e göre atık kodları listesi.
 • Aracın taşıyabileceği atıkların AYGEİY ek-III/A’da yer alan tehlikelilik özellikleri.
 • Atığın taşınacağı ambalaj türü.
 • Olabilecek kazalara karşı ilk müdahale ve ilk yardımda kullanılacak malzemeler listesi ve acil müdahale planı.
 • Araçlara monte edilmiş mobil cihaza ilişkin satış sözleşmesi, çalışır durumda olduğunu gösterir test sonuçları ve kullanıcı eğitim belgesi.
 • ADR Uygunluk Belgesi/Taşıt Uygunluk Belgesi.
 • Mali sorumluluk sigortasının bir örneği.
 • İl müdürlüğünce gerekli görülmesi durumunda bu belgelere ilaveten istenecek bilgi ve belgeler.

ALYA ÇEVRE olarak, atık taşıma araç lisansı ve atık taşıma firma lisansı almak için aracınızın uygunluk şartlarını değerlendirerek ADR/Taşıt Uygunluk başvurusu belgesi ,ATSS sözleşmesi ve diğer tüm evrakların temini konusunda  ihtiyacınıza yönelik hazırlıklar ve yönlendirmeler yaparak başvuru dosyasını hazırlama konusunda danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Aynı zamanda bünyemizde bulunan çevre görevlisi ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları ile tüm sürecin yönetimini üstlenmekteyiz. 

Atık Taşıma Lisansı ve Firma Lisansi Hakkında Bilgi Almak İstiyorum
Siz de kurumunuzda Çevre Etki Değerlendirme raporu istiyorsanız aşağıda ki formu doldurabilir, veya info@alyacevre.com.tr 'den bize ulaşabilirsiniz.