Atık Geri Kazanım Lisansı

Geri Kazanım Lisansı

Ambalaj Atığı Geri Kazanım Lisansı Geri dönüşüm/geri kazanım tesislerinin sağlaması gereken kriterler

Ambalaj atıklarını bir üretim süreci içerisinde orijinal amacı veya başka bir amaç için parçalayan, kıran, presleme hariç boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttıran, organik geri dönüşüm dâhil enerji geri kazanımı hariç olmak üzere yeniden işleme yapan ve benzeri işlemleri uygulayan geri dönüşüm ve/veya geri kazanım tesislerinin;

 • Faaliyet gösterilen alanının zeminin beton olması,
 • Tamamen kapalı olmaması durumunda, etrafı dışarıdan görülmeyecek şekilde en az iki metre yüksekliğinde çevrili, temiz, bakımlı ve/veya boyalı olması,
 • Yıkama işlemi sonrası oluşan atık sular için toplama kanalları ve ızgara sistemine sahip olması,
 • Gelen, geri dönüştürülen ve satılan ambalaj atıklarına ait bilgilerin kaydedildiği veri kayıt sisteminin bulunması,
 • Çalışan personelinin sayısına ve çalışma şartlarına uygun olarak düzenlenmiş tuvalet, lavabo, soyunma odası, yemekhane ve sosyal ünitelerinin bulunması zorunludur.

Tehlikeli Atık Geri Kazanım Tesisin Sağlaması Gereken Şartlar

 • Kapasite raporunda yer alan makine ve ekipmanların montajı tamamlanmış ve faaliyete hazır olmalıdır.
 • İşletmenin zemini geçirimsiz olmalıdır. Zemin geçirimsizliği, beton veya benzeri malzeme ile sağlanmalıdır.
 • İşletmede bulunan atık kabul alanının tabanı sızdırmaz, üstü kapalı, yabancıların içeri girmesini engelleyecek şekilde kapatılmış ve kilitli vaziyette olmalıdır.
 • İşletmede geçici depolama alanı bulunmalıdır. Geçici depolama alanının tabanı sızdırmaz, üstü kapalı, yabancıların içeri girmesini engelleyecek şekilde kapatılmış ve kilitli olmalıdır.
 • Tesisin temizlenmesinde kullanılan yıkama ve benzeri atık suların ayrı toplanması için gerekli önlemler alınmalıdır. (Toplama kanalları ve ızgara sistemi bulunmalıdır).
 • Yağmur ve yüzey sularının drenajı için gerekli önlemler alınmıştır.(Toplama kanalları ve ızgara sistemi bulunmalıdır).
 • Tesis çevresi bu alana personel harici kişilerin izinsiz girmesini önleyecek şekilde çevrilmelidir.